četrtek, 09. september 2010

JESENSKI MESTNI SEJEM

V A B I M O V A S K S O D E L O V A N J U

Otok zavod za razvoj vas vabi, da se udeležite
jesenskega Mestnega sejma v Kostanjevici na Krki.

Sejem bo potekal v mestnem jedru
v petek, dne 1. oktobra 2010 od 8. do 17. ure,

Vabimo vas, da s svojo ponudbo popestrite jesenski Mestni sejem ter vas prosimo, da izpolnite prijavnico, saj bomo tako oblikovali kvalitetno bazo ponudnikov in vam omogočili brezplačno predstavitev na sejmu.
Ker se bo sejem odvijal v času tedna otroka, bomo dali velik poudarek najmlajšim. Tema jesenskega Mestnega sejma so IGRE, ki smo se jih igrali včasih in so že odšle v pozabo. Prosimo vas, da poveste katere igre ste se vi igrali kot otroci in prinesite potrebne pripomočke in navodila za izvajanje igre. Vsak udeleženec bo tudi za otroke pripravil delavnico. Otrokom boste na izviren način predstavil svoje delo ter jim ponudili, da si sami izdelajo nekaj iz vašega materiala. Tako boste otroku približali svoje delo in jim na igriv način razložili pomen vašega dela v družbi. To se nam zdi še posebno pomembno, ker v času globalizacije izgubil pristni stik med proizvajalcem in družbo, posebno najmlajši. S svojo delavnico in predstavitvijo na jesenskem Mestnem sejmu boste pripomogli k novemu načinu druženja in prodaje.
Upoštevali bomo vse prijavnice, ki bodo prispele na naš naslov najkasneje do srede 15. 9.2010. Prijave po pošti pošljite na naslov:Zavod Otok, Dobrava pri Kostanjevici 2, 8311 Kostanjevica na Krki, s pripisom: sejem ali na elektronski naslov zavod.otok@gmail.com. O izboru udeležencev na jesenskem Mestnem sejmu boste obveščeni preko telefona ali e-pošte najpozneje do 24.9. 2010.

Veselimo se vašega odziva in bodočega sodelovanja z vami.
Zavod Otok

(potrebno izpolniti)
PRIJAVNICA
na prvi jesenski Mestni sejem v Kostanjevici na Krki
1. oktobra 2010

Ime in priimek sodelujočega oz. odgovorne osebe:

Izdelki - pridelki, ki jih prodajali na tržnici:

Poznam staro igro, ki smo se jo igrali kot otroci: DA NE
Imam na voljo pripomočke za izvajanje igre: DA NE

Kratko opišite, kaj boste imeli na delavnici za otroke:

poštni naslov:

Telefon / GSM:
e-pošta:

Z lastnoročnim podpisom jamčim za pravilnost podatkov in potrjujem prijavo:
Datum: Podpis: